காணொளி

தானியங்கி குழாய் நிரப்புதல் இயந்திரம்

அரை ஆட்டோ குழாய் நிரப்புதல் சீல் இயந்திரம்

மோனோடோஸ் டியூப் ஸ்ட்ரிப் டியூப் ஃபியல் ஆம்பூல் நிரப்புதல் மற்றும் சீல் இயந்திரம்

தொடக்கத்திற்கான குழாய் நிரப்புதல் மற்றும் சீல் இயந்திரம்

குழாய் சீலர்

தானியங்கி பற்பசை குழாய் நிரப்பும் இயந்திரம்

உடல் ஜெல் தானியங்கி குழாய் நிரப்புதல் இயந்திரத்திற்கு